ترنم تنهایی

گیتار زندگی همیشه شاد نمینوازد… اما دوستش بدار چون غمش هم خاطره میسازد

آدرس وب جدیدم :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
۱۳٩۸/۱/٢٤ :: ۱۳٩۸/۱/٢٤
این پست ثابته :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
خدایا دستم ول نکن :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
باران :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
لبخند بزن :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
باران وخورشید :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
باغ وحش :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
زندگی :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
نبودنت!! :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
اشک... :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
پدر :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
خوبم... :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
قطاری... :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
ب افتخار همه پدرا :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
حکایت... :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
سرزمین وارونه... :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
دنیا :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
ضعیف کسی نیست... :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
خاک سرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
گوشهایم... :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
صداقت :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
سکوت :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
بچگی ینی چی؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
بچگی ینی... :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
بچگی ام... :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
وقتی مامانوبابا با بچه شون تنها میشن :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
دوران کودکیمان :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
خدای بزرگم :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
خدایا دستم را بگیر :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
فقط... :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
گردنبندی ک جونمو نجات داد :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
خدایا بدجور دوست دارم :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
قربونت برم :: ۱۳٩۳/۱/٩
عید :: ۱۳٩۳/۱/٧
۱۳٩۳/۱/۱ :: ۱۳٩۳/۱/۱
اجازه خدا؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱
فقط اوج بگیر :: ۱۳٩۳/۱/۱
شمام اینطورین؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱
خدایا...!!! :: ۱۳٩۳/۱/۱
۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
چرا.؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
۱۳٩٢/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
هیس!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
این مطلب را گسترش دههید :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
خدایا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
چهارشمبه سوری :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
آرزو ودعا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
دستم تو دست خداست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
خدایا... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
خدایا دستم را بگیر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
نمایشگاه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
قبل امتحان :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
مریخی ها :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
مزخرفترین نصیحت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
فاطمه زهرا2 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
فاطمه زهرا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
تلخ ترین چیز زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
هوای دونفره :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
عاقبت ماندن و رفتن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
من و خدای بخشنده... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
خرید دختراوپسرا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
ﺑﯿﺎﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ !… :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
سیقولارونیاوزه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
مورد داشتیم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
جی ال ایکس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
تسلیت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
تست بینایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
آدرس :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
12+1 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
سوباسا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
کی میدونه؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
۱۳٩٢/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
خانوم با شخصیت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
عید :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
هفت سین رشته های مختلف تحصیلی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
مورد داشتیم... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
مورد داشتیم... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
تنبلی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
32تا دندون :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
دوتا تنبل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
انشا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
نصیحت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
در کلاس زیست شناسی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
کاربرد بسته چیپس ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
آینده فرزندان ما :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
مرد چهار شانه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
جمله سازی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
وای وای!! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
به ناام خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
شماره غضنفر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
مجبورم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
شوتیه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
شیراز تاتهران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
wc :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
برج آزادی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
روز مبادا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
چقدر باهوشم!! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
انشا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
دقت کردین :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
اگر دیدی...... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
انتقاد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
عروسیه خرچنگها :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
چ جوری میخندی؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
کدووووووووووووووووم؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
حکایت عجیب :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
تاوان :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
شیطان :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
حال را دریابید :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
تست حافظه :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
فقط ss :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
حجاب :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
خدایا... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
مخاطب خاص من :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
عاشق چی بودی؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
ایرانسل :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
زنگ خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
راستشو بگو!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
کدوم بستنی؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
دوس داشتی.... :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
کامیون :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
مردم :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
عاقبت کسایی که نظر نمیذارن................................... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
کدوم :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
چی زود تموم میشه؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
چ روزی ب دنیا اومدی؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
کدومشو؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
به یادکودکی :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
اسفند ماه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
اتاق مرتب :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
شبکه نسیم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
30سال پیر شدن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
فیلم خارجی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
پنکه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
هارد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
حیف نون :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
پنگوئن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
بنده خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
ایرانسل در آینده ای نزدیک :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
هیچکس را ملامت نکنید :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
ارزشمند ترین مکان :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
قدرت :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
روزتون :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
خوشبختی :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
مر30 خداجونم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
قلب :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
وایسا دنیا!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
گذشته :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
فقط دعا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
کودکی ام :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
اشتباهاتون :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
آینده :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
اگه................ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
97 درصد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
لبخند واشک :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
ولنتاین :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
موضوع انشا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
مهم نیست!!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
پول :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
حقیقت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
قضاوت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
خشم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
بسیاری از مشکلات :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
دادن گل :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
یک جمله زیبا از طر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
ریشه کن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
زبان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
خاطره خوب :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
دخترم!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
کدوم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
نگران نباشید :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
امروز نه اما... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
سکوت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
حرف ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
مردم ازاری بده نکن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
بدون شرح :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
جاده موفقیت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
جاده موفقیت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
بازی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
در دسترس :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
به جای... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
بزرگترین اشتباه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
قبل از قضاوت کردن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
بی شرح :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
قسمت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
دوستان خوب :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
محال :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
ببخش :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
ای دوست!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
همیشه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
خدا جونم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
میخوای!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
دخدره :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
خخخخخخ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
بعضیا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
بدون شرح :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
آیفون :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
حکمت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
دلیل پسرا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
کمرم شکست :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
صبح!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
آهنگ سنتی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
لپ تاپ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
عهد :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
غصه های دنیا :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
دلت ک گرفت :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
تقصیرخودمونه :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
خنده خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
وقتی...!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
پشت خطی :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
خداجونم :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
هیچکس تنها نیست :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
پست ترین آدما :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
راهکار ساده :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
دوستانم :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
آغوش خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
ساق پا :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
بارررررررررررررون :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
حواسم :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
از بس میشینی پای کامپیوتر :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
ههههههههه :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
وصیت غضنفر :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
وقتی دلم تنگ میشه :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
محله قدیمیمون :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
با کیفیت :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
هروقت زمین میخورم :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
آرزو :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
شنا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
واحدهای دیگه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
آرزویم در2014 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
مقدارX :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
دوچرخه :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
یه وقتایی :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
زندگی من :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
راننده تاکسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
خعلی خستم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
اگه..!!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
عادت خوب :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
دوست خوب کیه!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
اسم فیلم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
اگه...!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
جدید ترین عکس آبمیوه گیری :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
برنده :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
وقتی...!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
ههههه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
پولدار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
قانون ایرانی جماعت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
قانون ایرانی جماعت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
خودت باش :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
وقتی عوامل سرمایشی کم می آورند ! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
اگر نیوتون هم موبایل داشت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
آینده فرزندان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
قیافه مورچه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
فوتبالیست ها :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
قیافه من :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
خخخخخخخخخخ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
توی فیلما :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
به تو محتاجم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
به تو محتاجم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
دکمه روشن کردن کولر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
دوست و دشمن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
آدما :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
آمار بیش ترین کسایی ک فحش میخورن!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
فرانسویا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
تمیز نمیشه کثافت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
تاتی تاتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
دوچیز انتها نداره :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
عصر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
عصر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
8صبح :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
قلم زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
قلم زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
ماهایی که!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
جنون گاوی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
دست خط دکتر!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
زمانی میرسد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
داروی تلخ.... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
گفتم درجریان باشی!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
ارتباطات ایران!!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
سرم بالاست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
خدا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
درس خوندن ماها!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
کلاس ما :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
عکس هایی از دنیای وارونه ! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
۱۳٩٢/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
۱۳٩٢/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
ترک ساحل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
خخخخخخخخخخ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
دوستان واقعی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
اثرات فیسبوک :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
ناممکن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
زبان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
بیهوده ترین روز :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
خودتان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
خدایا!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
دوستانتان هستند :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
اگر میخواهید!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
۱۳٩٢/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
منتظر نباشید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
قدر بدانید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
انسان بودن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
به او اعتماد کنید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
خدایا شکرت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
خوشحال باشید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
برای اینکه... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
بدون موضوع :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
ب همین راحتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
حسرت نخور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
شاید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
بدون موضوع :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
مراقب باشید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
بالا بگیرید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
تنها!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
تاریکی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
نگرانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
جرقه های کوچک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
دوست داشتن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
واژه های باران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
هههههههههه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
جالبه حتما بخونش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
زیبایی زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
من در حال درس خوندن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
چشم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
حوا ک باشی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
دانشگاه ودبستان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
گفتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
نسخه پزشک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
جهانگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
یک تست ریاضی خیلی باحال :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
سوال باحال :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
آزمون ورودی دانشگاه ایرلند :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
در نگاه اول بگوید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
اگه زود نکته رو گرفتی باهوشی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
پیامک های تسلیت شهادت امام رضا (ع) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
امام هشتم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
دلیل اتفاقات مثلث برمودا معلوم شد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
تست شخصیت شناسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
بخشندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
معمای جالب 9 دایره و خط ممتد : :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
مهربان باش و لبخند بزن ! (عکس) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
اگه می تونی این جمله ها را تکرار کن !!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
آقا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
چندمین روز ماه، متولد شده اید؟! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
دانش آموز ایرانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
اینترنت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
دقت کردین(طنز) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
داور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
تقصیر خودمونه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
تسلیت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
بخشش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
قشنگی بعضی آدما :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
تولد وبلاگمه :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
زندگی در اینده چجوری میشه؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
بازی زمان ابتدایی ما :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
بی انصافی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
گناه نکن :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
کارگران زحمت کش :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
تقلبو حال کن :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
سوتی باحال :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
بخونو بخند!!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
فایده سجده رو به کعبه از نظر علمی! :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
رابطه لباس با شخصیت :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
چه رنگی متعلق به شماست؟! :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
ده معما و تست هوش ساده اما... :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
معمای شیب پشت بام :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
معمای گلها :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
کدوم جاده؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
کدوم بهتره؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٧ :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
تفاوت نسل ها!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
پستونک :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
خخخخخ :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
مکعب روبیک :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
معمای جنگل :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
سخت‌ترین تست هوش دنیا :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
یه سؤال مخصوص تیزهوشانیا :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
تستIQ :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
حیف نون2 :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
حیف نون :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
سطل آشغال :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
تست هوش باحال :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
بازی و ریاضی / باهوش نیستی نیا تو ! :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
تست هوش شما در چند ثانیه :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
۱۳٩٢/۱٠/٤ :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
اجداد :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
هههههههه :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
دقت کردین!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
بازم این امتحانات :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
خخخخخخخ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
امتحانات :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
اس ام اس و جملات تسلیت اربعین :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
داستان دو برادر مهربان :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
گلچین زیباترین اس ام اس های مخصوص شب یلدا 29 آذر 92 :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
یلدا مبارک!!! :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
۱۳٩٢/٩/٢٩ :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
شب یلدا :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
کاریکاتور تفاوت آدم پولدار و فقیر!! :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
راه اندازی رشته دانشگاهی جدید :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
دزدان اینترنتی! :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
۱۳٩٢/٩/٢۳ :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
میتونی؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
بزرگترین سوتی؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
دعا کنید :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
و اینک نگاهی به پروفسر جنگولک (شیمیدان معاصر) :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
بچه خرخووون :/ :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
هدفن :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
۱۳٩٢/٩/٢٠ :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
یکصدوچهل چیستان پرسشی :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
معلومات عمومی :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
معنی :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
جالبه حتما امتحان کنید :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
بهترین دوست :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
شانس :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
مشکلی ک ب دیگران ربط نداشت :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
رئیس جمهور مصر :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
2،2 تا 5 تامیشه :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
خبر فوری................. :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
حسرت :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
بی شرح :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
حال غریب :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
گذشت :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
دانشجو و انگری بردز... :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
اگر ی خودکار داشتی؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
میتونی؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
شخصیت شما کدومه؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
کدوم جوجه ها؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
اسم؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
ی کلمه بگو!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
۱۳٩٢/٩/۱٤ :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
چیکارمیکنی؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
راستشو بگو!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
اولین بار...!!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
اگه بت بگن...!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
اکه بت...!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
جای بچه ها تو اتوبوس مدرسه!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
کدوم کفش؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
کدوم؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
..... :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
یشتر دوس داری؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
چن وقت یک بار؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
کدوم یکیشو؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
کدوم یکی؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
اگه میتونی؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
چ نوع تیپ؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
بهترین تفریحت!! :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
بچه بودی!! :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
بخشش :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
چی بوده؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
اسم مدرست چیه؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
اسمت چیه؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
شماره موبایلت با کدوم ختم می شه؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
بچه چندمی؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
یه کلمه بگو که بر عکسش همون شه :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
چشاتوببند!! :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
شیطان... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
بلیط مجانی؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
بنویس :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
کودک درون شمادرچه حالتی است؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
مانور زلزله :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
کدوم؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/٩
نظرسنجی2 :: ۱۳٩٢/٩/٩
نظر سنجی1 :: ۱۳٩٢/٩/٩
دوست واقعی :: ۱۳٩٢/٩/٩
زود قضاوت نکن :: ۱۳٩٢/٩/٩
اشتباه فرشتگان :: ۱۳٩٢/٩/٩
همیشه کسانى که خدمت می‌کنند را به یاد داشته باشید :: ۱۳٩٢/٩/٩
مانعى در مسیر :: ۱۳٩٢/٩/٩
اس محرم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
این حسین کیست ک عالم دیوانه اوست :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
بی شرح :: ۱۳٩٢/۸/۳
غصه :: ۱۳٩٢/۸/۳
قطار :: ۱۳٩٢/۸/۳
مرداب :: ۱۳٩٢/۸/۳
............... :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
خاطرات :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
شماره سه رقمی من چیه؟؟!! :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
خیابون ی طرفه :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
دوستیها :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
غــــــــــــرور :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
غمــــــ :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
بارون :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
رفاقت :: ۱۳٩٢/٧/٤
عاطفه :: ۱۳٩٢/٧/٤
خاطرات :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
... :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
دلتنگی :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
خدا :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
دوستی ها :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
آرزو :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
.... :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
اس ام اس شروع سال تحصیلی جدید :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
دلتنگی :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
خط پایان :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
بعضی آدما :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
پستی :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
بدون شرح :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
اس اس :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
اسب سفید :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
مدادرنگی :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
فراموشی :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
دوستی خاله خرسه :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
تنهایی :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
کودک سرچهارراه :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
پدر :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
مردانگی یعنی :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
انشا! :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
حقیقت :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
گدای خدا... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
داستان :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
حاجی فیروز :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
روانشناسی و شخصیت شناسی افراد ار روی کفش های آن ها :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
...... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
بدون شرح :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
روز دختر :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
عکس هایی از دنیای وارونه ! (طنز) :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
عکس های باحال و دیدنی از سوژه های مختلف :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
جملاتی ارزشمند و زیبا از سقراط :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
Blog day 2013 :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
خلاقیت در ایجاد عکس های هنری زیبا(تصویر) :: ۱۳٩٢/٦/٩
بدون شرح :: ۱۳٩٢/٦/۸
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری) :: ۱۳٩٢/٦/٤
اگه فکر میکنی خیلی باهوشی اینو حل کن (تست هوش) :: ۱۳٩٢/٦/٤
سوژه های فوق العاده خنده دار و دیدنی روز :: ۱۳٩٢/٦/۳
معروف ترین افراد چپ دست تاریخ :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
چیز چیست ؟ :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
رنگ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
حرف :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
ارزو :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
کدومش رو دوست داری الان بخوری؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
کدومشو دوست داری؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
با دیدن کدومش دلت خنک میشه؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
کدوم؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
نمیفروشم! :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
دوست بامرام :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
اﺗﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ : . :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
بدون شرح :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
یادتونه :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
مدل های شیک و جدید کیف مجلسی زنانه :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
داستان جالب ما در ماه مبارک رمضان (عکس طنز) :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
مدل گوشواره های جدید دخترانه 2013 :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
ست های تابستانه شیک و زیبا برای زنان ! (تصویری) :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
عاشق اس اس :: ۱۳٩٢/٥/۸
دلیل اتفاقات مثلث برمودا معلوم شد (+عکس) :: ۱۳٩٢/٥/۸
عکس های شباهت باور نکردنی این گل به لبهای انسان :: ۱۳٩٢/٥/٦
اس ام اس های ویژه شب قدر 92 :: ۱۳٩٢/٥/٦
طنز: پیغام گیر تلفن برخی از شاعران ایرانی! :: ۱۳٩٢/٥/٥
محاسبه سن با شکلات ! :: ۱۳٩٢/٥/٥
درخت معروفی که سیب اش بر سر نیوتن افتاد ! (+عکس) :: ۱۳٩٢/٥/۳
مدل های بسیار زیبای لباس کودک (13) :: ۱۳٩٢/٥/۳
شعر استقلالی :: ۱۳٩٢/٥/٢
استقلال سرور پرسپولیسه :: ۱۳٩٢/٥/۱
اس ام اس ضد پرسپولیس :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
نظافت :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
با نگاه کردن به این تصویر می توان فهمید بیمار هستید یا نه! :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
کمیاب ترین پدیده های دنیا که شما را شگفت زده خواهد نمود (تصاویر) :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
عکس های دیدنی ابرهای وحشتناک در هنگام طوفان و گردباد :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
مدل های شیک و جذاب دمپایی دخترانه سال 92 :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
تصاویر مدل موی مهمانی برای دختر کوچولوها :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
عکس هایی از مدل کفش و صندل تابستانی زنانه دخترانه (24) :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
تسلیت :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
بدون شرح :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
ههههههههههه :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
جیرجیرک ها :: ۱۳٩٢/٤/٩
:( :: ۱۳٩٢/٤/٧
من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم: :: ۱۳٩٢/٤/٦
گوشی سامسونگ :: ۱۳٩٢/٤/٥
نمره :: ۱۳٩٢/٤/٥
پلیس :: ۱۳٩٢/٤/٥
اس ام اس تبریک نیمه شعبان :: ۱۳٩٢/٤/٢
باز ایرانی حماسه آفرید :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
مراحل پذیرایی وخدافظی از مهمان در ایران/طنز/ :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
جوک درباره پرسپولیس :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
oo!!!!! :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
والا :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
سوال :: ۱۳٩٢/٢/۸
حرف دل :: ۱۳٩٢/٢/۸
اگه............ :: ۱۳٩٢/٢/۸
ترول :: ۱۳٩٢/٢/۸
خخخخخخخخخخ :: ۱۳٩٢/٢/۸
فقط به خاطر پول :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
دانشجویان :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
مبارک مبارک :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
۹۹ میلیون رنگی که فقط زنان درک می‌کنند! :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
نوشیدنی که باعث چین و چروک پوست می شود :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
انتخاب....... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
شعر زیبا در وصف پ ن پ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
تست هوش از غضنفر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
حق تقدم در رانندگی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
تاحالا دقت کردین........ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
تست عدد مورد علاقه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
کشف شبیه ترین سیاره به زمین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
خطای دید جالب :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
آیا میتوانید سن این خانم ها را حدس بزنید؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
دعای شب و روز شما .... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
روش جدید تقلب به صورت کاملا حرفه ای :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
انواع دوندگی د کشورهای مختلف :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
شخصیت شناسی از روی آدامس موردعلاقه‌تان! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
تست شخصیت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
sms :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
اس ام اس :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
ایمان دارید؟؟؟؟!!!!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
مولتی میلیوننر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
داستان های آموزنده :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
بدون شرح :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
روانشناسی :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
فاش شد :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
داستان بسیار غم انگیز :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
فلیمینگ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
فال و طالع بینی درخت روز تولد شما :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
........... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
گفت‌وگوی خواندنی چارلی چاپلین و انیشتن :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
پولیش کردن ماشین جدید :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
مترسک :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
مسائل ساده رو پیچیده نکنین :: ۱۳٩۱/٩/۱٥