تست عدد مورد علاقه

                                                                    تست روانشناسی عدد مورد علاقه
                                                               

                                                               

عدد علایق شما چنده ! البته به شرطی که تقلب نکنید

این بازی به طرز شگفت آوری دقیق است! البته به شرطی که تقلب نکنید!
فقط به دستور العمل عمل نماید و تقلب نکنید، در غیر این صورت نتیجه درست از آب در نخواهد آمد!
این بازی نتیجه خنده دار و در عین حال شگفت انگیزی خواهد داشت!
پیام را یکجا تا پایا ن نخوانید بلکه مرحله به مرحله پیش بروید و عین دستورالعمل انجام دهید!
نکته:
زمانی که می خواهید اسامی را بنویسید اطمینان حاصل کنید که اشخاصی هستند
که شما آنها را می شناسید (تبصره ازنویسنده: یعنی اسم الکی یا بیخودی
ننویسید!!!)
مهم: همچنین به یاد داشته باشید که به هنگام نوشتن اسامی و
عمل کردن به دستورالعمل از احساس و غریزه خود استفاده کنید و بی خودی و بیش
از حد فکر نکنید بلکه آنچه که در آن لحظه به ذهن تان می آید را بنویسید!
با زهم باید گفته شود که به آرامی و مرحله به مرحله به انتهای متن بروید در غیراین صورت نتیجه درست نخواهد بود!
خب حالا یک قلم و یک برگ کاغذ آماده کنید.


- اول از هر چیز اعداد ۱ تا ۱۱ را به صورت ستونی زیر هم بر روی کاغذ بنویسید.
-سپس در جلوی ستون ۱ و ۲ هر عددی را که مایلید بنویسید.
- حال در جلوی ردیف ۳ و ردیف ۷ نام شخصی را از جنس مخالف بنویسید.


قرار نشد به پایین نگاه کنید! تقلب ممنوع !!


- نام اشخاصی را که می شناسید (دوست ، اعضای خانواده یا فامیل) در جلوی
ردیف های ۴، ۵ و ۶ بنویسید.
- در ردیف های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱نام چهار ترانه (آهنگ) را بنویسید (در جلوی هر ردیف نام یک ترانه)
و حالا کلید رمز گشایی این بازی:
- عددی را که در ردیف ۲ نوشته اید مشخص کننده تعداد اشخاصی است که شما باید درباره این بازی به آنها بگویید!
- شخصی که نامش در ردیف ۳ قید شده کسی است که شما عاشقش هستید!!!
- شخصی که نامش در ردیف ۷ قید شده کسی است که شما دوستش دارید ولی با هم نمی سازید.
- شخص شماره ۴ کسی است که شما بیش از همه به او اهمیت میدهید!
- شخص شماره ۵ کسی است که شما را بسیار خوب می شناسد.
- شخصی که نامش در ردیف ۶ قید شده، ستاره بخت (ستاره خوش شانسی) شماست!
- آهنگ قید شده در ردیف ۸ با شخص شماره ۳ تطبیق می کند (مرتبط است)!!!
- آهنگ شماره ۹ آهنگی برای شخص شماره ۷ است!
- آهنگ شماره ۱۰ آهنگی است که بیش از همه افکار شما را بازگو می کند!
- و بالاخره شماره ۱۱ آهنگی است که می گوید شما در باره زندگی چه احساسی دارید!!!!
واقعا شگفت آور است نه؟! ولی به نظر می آید که درست باشد!
خب چطور بود؟
/ 0 نظر / 2 بازدید