دوست بامرام

وقتی گوشیمون از دستمون می افته می خواهیم از ترس سکته کنیم ولی وقتی دوستمون می خوره زمین.....بهش هرهر می خندیم.به ما هم میگن دوست؟به یاد هر چی دوست بامرامه.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سمیرا

واقعا!!!!!!!!!!!!!!!![ناراحت]