چهارشمبه سوری

تو کوچه ترقه زدند، پیرزنه دم در وایساده بود هفت جد یارو رو نفرین

کرد

دو دقیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی!

پیرزنه گفت: قربون قد و بالات مادر مواظب باش! :|

/ 4 نظر / 7 بازدید
مجید

اهنگ وبتم خیلی قشنگه [تایید] قبلا گوشش دادم[چشمک]

محدثه

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ به من هم سربزن