اس ام اس ضد پرسپولیس

~~~~~ آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم / قرمز نشویم هرگز که با ننگ بمیریم ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ عشقت کرده توو جون من ریشه / تو قهرمان منی همیشه بذار بگن هرچی که دوست دارن / تیمی استقلال من نمیشه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قسم به هر چی مرده / پرسپولیسی نامرده قسم به هر چی تیمه / پرسپولیسی یتیمه قسم به هر چی عشقه / تیم ابی با عشقه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ می خوام دنیا نباشه / اگه اس اس نباشه می خوام فوتبال نباشه / اگهاس اس نباشه می خوام این لیگ نباشه / اگهاس اس نباشه نباشه هر کی می خواد / تیم اس اس نباشه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ آسمان گفت که من آبی ام / عشق می ورزم که استقلالی ام! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه / زمین و پاک میکنن میگه هوا بارونیه !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست/ ما قهرمانیم جام تو دست ماست ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ دربی منتظر مـــاست بیــا تــابرویـــم / اشک لنگی به راست بیا تا برویم جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم / تیم عبدی جوون سوراخه بیا تا برویم ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه تیم ما کی قهرمان می شه؟ پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه، می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ آبی یعنی غرق در خوشحالیم/عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم/گر سرم را از تنم سازی جدا/باز می گویم که استقلالیم . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ این اس اس منه / دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد/ دسش دارم خیلی زیاد ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!~~~~~ قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن / به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا / تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن کاشانی چی شد؟ دایی کجاست ؟ / هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه / آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن

/ 0 نظر / 2 بازدید