۹۹ میلیون رنگی که فقط زنان درک می‌کنند!

 

افراد دچار کور رنگی تنها از دو مخروط برخوردار هستند که آنها را «دو رنگ» می‌سازد. اکثر حیوانات و البته از هر ۱۲ مرد و از هر ۲۵۵ زن یکی کور رنگ هستند.
این در حالیست که دانشمندان می‌دانستند همچنین افراد «چهار رنگ» نیز وجود دارند که از چهار نوع مخروط برخوردار هستند و دکتر جوردن موفق به شناسایی یک فرد با این مشخصات شد که به « cDa29» موسوم بوده و دکتری در شمال انگلیس است.
اما این مسأله به یک معمای بغرنج تبدیل شده است. اینکه چگونه ممکن است بینایی یک زن چنان پیشرفته باشد در حالیکه دیگران با وجود چهار مخروط این گونه نیستند.
جوردن در گفت‌وگو با مجله دیسکاور گفت: ما اکنون می‌دانیم که چهار رنگی نیز وجود دارد اما هنوز نمی‌دانیم که چه چیز به یک فرد اجازه داده تا بطور کارکردی چهار رنگی باشد در حالیکه بیشتر زنان برخوردار از چهار مخروط این گونه نیستند و این که چرا در مورد مردان اینطور نیست؟
تحقیقات در مورد کور رنگی در سال ۱۹۴۸ نشان داد که این شرایط به نظر در خانواده‌ها ارثی است اما تنها بر مردان تاثیر می گذارد. آنها از دو مخروط عادی در کنار یک مخروط جهشی برخوردار بودند که به نظر در برابر رنگهای سبز و قرمز از حساسیت کمتری برخوردار بود.
این در حالی بود که زنان در خانواده از سه مخروط در کنار یک مخروط جهشی اضافی برخوردار بودند.
به گفته دو فریس، دانشمند اتریشی که این پژوهش را نوشته، این زنان بطور متفاوتی به دلیل وجود مخروط چهارم قادر به درک رنگها هستند.
این امر می‌تواند در توضیح چرایی تاثیر کور رنگی بر مردان بیشتر از زنان کمک کند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمه . ق

زنان همه چیز رو درک می کنند[چشمک]