دانشجویان

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر حسابی خوش گذراندند.اما وقتی به شهر خود بازگشتند،متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده بودند.و به جای سشنبه ، امتحان دوشنبه صبح بود.بنابراین،تصمیم گرفتن که استاد خود را پیدا کنند و دلیل جا ماندن از امتحان را برای استاد شان توضیح دهند.آنها به استاد گفتند:"ما به شهر دیگری رفته بودیم که در راه برگشت تایر خودرو مان پنچر شد و از آنجایی که زاپاس نداشتیم تا مدت زمان طولانی نتوانستیم کسی را پیدا کنیم و کمک بگیریم.به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم."استاد فکری کردو پذیرفت که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدهند.آنها روز بعد به دانشگاه رفتن و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحان داد و از آنها خواست که شروع کنند آنها به نخستین پرسش ها نگاه کردند که 5 نمره داشت و خیلی آسان بود و به راحتی به آنها پاسخ داداند.سپس  ورقه امتحان را برگنداندن تا به ادامه سوال ها پاسخ بدهن،که فقط یک سوال 95 امتیازی بود. سوال این بود: دیروز کدام تایر خودرو شما پنچر شده بود؟

الف)جلو سمت راست

ب) جلو سمت چپ

ج)عقب سمت راست

د)عقب سمت چپ

نتیجه اخلاقی:همیشه راست بگویید هرچند اگر به ضررتان باشد

/ 2 نظر / 3 بازدید
پری پری

oooooooooooooooooooooo[]سبزokkkkkkkkkkkkkkkkkk

عالی بود[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]