خدایا دستم را بگیر

خدا شونه ها مونو فقط واسه اینکه کوله بارغمهامونو روش بذاریم

نیافریده

آفریده تاگاهی وقتا بندازیمشون بالا بگیم بیخیال، میگذره….

 

کودکی اندیشید که خد اچه میخورد، چه میپوشد و در کجا منزل

دارد؟ 
ندایی آمد که:اوغم بندگانش را می خورد، گناهانشان را

می پوشد و درقلب شکسته آنان ساکنست

/ 1 نظر / 6 بازدید
سمانه

گلم بیا وب مسابقه ای بهم آدرس عکس مرحله سوم رو بده آدرسشو اشتباه داده بودی