فاش شد

اسامی ده تن از عاملان فساد بزرگ مالی اخیر فاش شد:

ب.س: احتمالأ بل و سباستین
پ.ش: احتمالأ پسرشجاع
پ.پ.ش: حتمأ پدر پسرشجاع
پ.م: فکرکنم پت و مت
... ... ح.د.د.م: شاید حنا دختری در مزرعه
خ.م: صددرصد خرس مهربون
ت.ج: یقینأ تام وجرى
گ.ا: کسى غیر از گوریل انگوری نمیتونه باشه...!!

نظر بده!!!!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید