مترسک

مترسک: من
مغز ندارم تو سرم پر از پوشاله !

دوروتی:اگه مغز نداری پس چه جوری حرف
میزنی؟؟

مترسک: نمیدونم .... ولی خیلی از
آدمها هم هستن

که بدون مغز یه عالمه حرف میزن!!

 

کتاب جادوگر شهر اُٰز (  ویکتور
فلمینگ )

/ 0 نظر / 2 بازدید