تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند

کوهستان دانژیا، چین

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


12 یار سنگی، استرالیا

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


نعل اسب، آمریکا

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


تپه های شکلات، فیلیپین

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


آبشار کائتور، گویان

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


مزرعه برنج در بالی، اندونزی

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


جزیره روح، کانادا

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند


رودخانه شات اوور، نیوزلند

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند

 
/ 1 نظر / 4 بازدید
نیلوفر

وب فوق العاده ای داری به من هم سربزن منتظرم[قلب][چشمک] به خصوص اهنگ وبت عالیه[دست]