حرف دل

حرف دل آدم ها را از آهنگ هایی که گوش می دهند می شود فهمید !! :)

/ 2 نظر / 2 بازدید
ن.م

بله[عینک]

من آرمین گوش میدم حرف دلم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[متفکر]