باز ایرانی حماسه آفرید

این خارجیا با ابداع کلمه lol به جای lots of laugh

مثلا خواستن بگن ما خیلی مبتکریم...!

اما قهرمانان ایران زمین با ابداع خخخخخخخ به جای

( خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خیر ببینی!! )

نقشه دشمنان رو نقش بر آب کردن ..................!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه . ق

درودبرایران وایرانی[راک]