/ 2 نظر / 6 بازدید
ناشناس

بچگی یعنی یک دنیا اروزو که زودتر بزرگ شویم که بهمون احترام بگذارند ولی وقتی بزرگ میشوی تازه یادت میاد کاش بچه بودی دورازتمامی دنیای بزرگترها......باشی تازه میفهمم بعد گذشت 40سال ازعمرم گذشته هرروز دلم هوای بچگی را داردوافسوس فقط حسرتش برام مونده پس بیاییم توفکروخاطرات که قدیم مونده بچه صادقی حداقل با خدا باشیم......[رویا]

علی

احسن .......عین واقعیت بود..........عالی بود