حکایت...

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه ی پیراهن. . .

اولی رو که اشتباه بستی تا اخرش اشتباه میری. . .

بد بختی اینه که زمانی به اشتباهت پی می بری که رسیدی به اخرش. . .(!)

/ 0 نظر / 9 بازدید