سوال

...

 

خدایی ، واقعا میخواستی حلش کنی؟؟؟

در مورد خودت چی فک کردی؟؟؟

:))

/ 3 نظر / 4 بازدید
نگین

خیلی باحالی!!!!!!!!!!!!!!!![دست]

ف

شایدمیتونستم حلش کنم[اوغ]

باتودیگه کی هستی[من نبودم]