ایمان دارید؟؟؟؟!!!!!!

ایمان آوردم!!!

مرد جوانی که مربی شنا و دارنده چندین مدال المپیک بود, به خدا اعتقادی نداشت. او چیزهایی که درباره ی خداوند و مذهب می شنید مسخره میکرد. شبی مرد جوان به استخر سر پوشیده آموزشگاهش رفت. چراغ خاموش بود, ولی ماه روشن و همین برای شنا کافی بود. مرد جوان به بالاترین نقطه ی تخته ی شنا رفت و دستانش را باز کرد تا درون استخر شیرجه برود. ناگهان سایه بدنش را همچون صلیبی روی دیوار مشاهده کرد. احساس عجیبی تمام وجودش را فرا گرفت. از پله ها پائین آمد و به سمت کلید یرق رفت و چراغ ها را روشن کرد.

آب استخر برای تعمیر خال شده بود!!!!!


آیا به خدا ایمان دارید؟؟؟؟!!!!!

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
مارال

واقعا برای بعضی ها شرمنده ام [شرمنده]

شبنم

ممنونم گلم